Skincare Range Set

$140.00
Shipping calculated at checkout.

Our Beautiful Skincare Range includes:

- Kawakawa Scrub 60g

- Kawakawa Pani 60g

- Ataahua Pani 60g

- Mamaku Spray 50ml

- Kawakawa Serum 30ml

- Kawakawa Lip Balm 5ml

- Soft Face Sponge